Uzzini par ierobežojumiem Talsu novadā vienuviet!

12. martā Latvijā izsludināta ārkārtas situācija līdz 14. aprīlim, kas paredz būtiskus ierobežojumus līdzšinējā iedzīvotāju ikdienas dzīvē, arī iestāžu un pakalpojumu sniedzēju darba organizācijā. Arī Talsu novadā ir ieviesti dažādi piesardzības pasākumi, lai mazinātu vīrusa Covid– 19 izplatīšanās riskus.

Talsu novada administratīvajā centrā Kareivju ielā 7 Talsos ir stingri ierobežota klientu apkalpošana klātienē. Problēmu risināšana iespējama, sūtot informāciju elektroniski pasts@talsi.lv vai zvanot pa tālruni 63232110; 26398234.
Kāpnes abos ēkas korpusos iedzīvotāju plūsmai ir slēgtas, bet nepieciešamie pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti, tikai galējās nepieciešamības gadījumā tiekoties klātienē.

Arī visas Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldes stingri ierobežos apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Jautājumu risināšana iespējama, vēršoties pie attiecīgo pārvalžu vadītājiem telefoniski vai elektroniski. Kontakti pieejami šeit.

Talsu novada pašvaldības Licencēšanas komisija neizsniegs licences līdz 14. aprīlim paredzētajiem pasākumiem. Savukārt Dzīvokļu komisijas sēdē 24. martā nevarēs piedalīties iedzīvotāji, tā būs slēgta.

Izmaiņas skārušas arī Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu. Tā līdz 14. aprīlim reģistrēs tikai dzimšanas un miršanas faktus, un laulību reģistrācija notiks tikai jaunlaulāto un liecinieku klātbūtnē. Iesniegumus laulību reģistrācijai pieņems tikai elektroniski: parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un iesūtītus e-pastā dzimtsaraksti@talsi.lv .

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju atvieglot jautājumu risināšanu un iesniegt iesniegumus elektroniski. To var ērti izdarīt, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Portālā www.latvija.lv ​ir nepieciešams autentificēties, piemēram, izmantojot savus bankas datus, tad sadaļā “Mani e-iesniegumi” izvēlēties “Jauns e-iesniegums”. Tālāk jāapstiprina, ka esat iepazinies ar e-pakalpojuma aprakstu. Pēc tam norādiet iestādi  un aizpildiet iesniegumu. Izmantojot “Pievienot datni”, var pievienot iesnieguma veidlapu. Veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā šeit.

Ierobežojumi Talsu novadā līdz 14. aprīlim

 Kultūra un sports

 • Aizliegti visipubliskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā arī naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskās darbības pulcējoties.
 • Apmeklētājiem slēgti kultūras un tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri.
 • Neorganizēta pulcēšanās iespējama vienlaikus līdz 50 cilvēkiem, bet kultūras, atpūtas un izklaides vietu darba laiks nedrīkst būt ilgāks par 23.00.
 • Talsu novadā atcelti tradicionālie K. F. Amendas mūzikas svētki un uz nenoteiktu laiku pārcelta A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšana un Ž.  Sūniņa prēmijas mākslā pasniegšana.
 • Talsu novada bibliotēkas nodrošina grāmatu apmaiņu tikai tad, ja to iespējams izdarīt bez tiešā kontakta.
 • Apmeklētājiem slēgts Talsu novada muzejs un kinoteātris “Auseklis”. Nauda par biļetēm uz kinoseansiem, kas iegādātas internetā, tiks atmaksāta ar pārskaitījumu uz pirkuma laikā izmantoto bankas kontu. Biļešu īpašniekiem, kuri biļetes iegādājās tirdzniecības vietās, jāaizpilda naudas atgriešanas veidlapa un jānosūta tā uz e-pastu infoatbalsts@bilesuserviss.lv vai jānodod Talsu novada tūrisma informācijas centrā Lielajā ielā 19/21 Talsos. Naudas atgriešanas veidlapu var lejuplādēt šeit.

Izglītība un interešu izglītība

 • No 16. līdz 22. martam arī 12. klašu skolēniem ir pavasara brīvlaiks. No 23. marta līdz 14. aprīlim izglītības iestādēs mācības notiks attālināti.
 • Valsts centralizētie svešvalodu eksāmeni pārcelti uz laiku no 12. līdz 15. maijam.
 • Pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem katru dienu jāiesniedz apliecinājums, ka ne bērns, ne ģimenes locekļi nav bijuši ārvalstīs un nav saskārušies ar personām, kas 14 dienu laikā bijušas vīrusa skartajās teritorijās. Apliecinājums pieejams arī elektroniski šeit.
 • Pārtraukta dažādu pulciņu un kolektīvu, arī mūzikas, mākslas un sporta skolas programmas apgūšana. Atcelti mēģinājumi, treniņi, skates.
 • Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā aizliegta pulcēšanās, un brīvā laika pavadīšana iestādē nav iespējama. Tas attiecas arī uz citiem jauniešu centriem.
 • Talsu novada Sporta skolā atcelts nodarbību grafiks, nenotiks plānotās sacensības un došanās uz tām. Treniņu process pārtraukts arī Talsu ledus hallē.

Sociālā aizsardzība

 • Apmeklētājiem slēgts pansionāts “Lauciene”. Apmeklējums iespējams tikai ar direktora atļauju.
 • Slēgts Dienas centrs senioriem.
 • Slēgti publiskie veļas mazgāšanas punkti.

SIA “Talsu namsaimnieks”

 • SIA “Talsu namsaimnieks” aicina klientus jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski. Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama šeit.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Atceltas plānotās sapulces.

SIA “Talsu ūdens”

 • SIA “Talsu ūdens” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un slēdz kasi. Uzņēmums aicina klientus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti, sazinoties pa tālruni 63222216 vai elektroniski info@talsuudens.lv.
 • Maksājumus var veikt internetbankā (maksājuma mērķī norādīt precīzu rēķina numuru) un kasēs veikalā “Maxima”, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā (komisijas maksa 0,50 eiro)
 • Klientiem, kuri maksājumus veic uzņēmuma kasē, rēķina maksāšanas termiņš pagarināts līdz 17. aprīlim.
 • Tehnisko dokumentu, atļauju saskaņošana, avārijas situāciju pieteikšana iespējama, sazinoties pa tālruni 63222216 vai 28332263.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Skaitītāju rādījumus nebūs iespējams ziņot klātienē.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA””

 • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” biroji Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā un Anša Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos, Talsu novadā nodrošinās klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pastu starpniecību, kā arī nodrošinās līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams) saziņai izmantojot e-pastu.
 • Pārtraukta pakalpojumu sniegšana poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā; pārkraušanas-šķirošanas stacijās Jūrmalā, Tukumā, Kandavā un Rojā (izņēmums juridiskas personas, ar kurām iepriekš noslēgti līgumi).

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

 • SIA “Ziemeļkurzemes regionālās slimnīcas” Ventspilī Dzemdību nodaļā pārtraukti pacientu apmeklējumi, kā arī nav atļauts dzemdībās piedalīties pavadošajām personām (tai skaitā dzemdētājas partnerim, dūlai, mātei, draudzenei).
 • Sūtījumus pacientēm iespējams nodot, piezvanot pie Dzemdību nodaļas ieejas durvīm. Ierobežojumu laikā Dzemdību nodaļā atceltas arī lekcijas topošajiem vecākiem. Vairāk informācijas slimnīcas mājas lapā vai zvanot pa tālruni 63624404.

Ievērībai!

Ja esi bijis ārvalstīs vai saskarsmē ar kādu, kurš atgriezies no apdraudētajām valstīm, tad obligāta ir 14 dienu karantīnas ievērošana. Spēkā ir pārējie, līdz šim noteiktie, drošības un aizsardzības pasākumi. Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

No 17. marta slēgta starptautiskā pasažieru kustība – personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Kravu plūsma tiek saglabāta un nodrošināta.

 

Saistītās ziņas